Absoluut » Hoofdpagina » Welkom!
Absoluut interessant!

Hartelijk Welkom

De stukken die ik schrijf als infoteur vinden hun oorsprong in twee universitaire opleidingen op het gebied van techniek en management. De daarop gebaseerde ervaringen en inzichten als adviseur in het bedrijfsleven, docent in het onderwijs, onderzoeker van producten en markten en als ontwerper, schrijver en ondernemer wil ik graag aan u overdragen.
Door diverse sporten en een groot aantal andere bezigheden heb ik veel interessante dingen meegemaakt die eveneens de moeite van het vertellen waard zijn. Ik hoop u als lezer meer inzicht en vooral veel plezier te bezorgen. Mocht u ergens op willen reageren dan dank ik u daarvoor bij voorbaat hartelijk.

Absoluut met vriendelijke groet!

Standpunten

Opleiding en ervaring in brede zin vormen het referentiekader voor de visie van een schrijver. Deze visie en de wijze waarop daaruit voortvloeiende standpunten worden geformuleerd zijn relatief subjectief. De belangrijktste standpunten in de artikelen van Absoluut zijn hieronder bij elkaar gezet:

Informatie

- de mate waarin informatie tegemoet komt aan vooraf te bepalen voorwaarden weerspiegelt de kwaliteit ervan.
- de kwaliteit van informatie is (uitsluitend) van belang indien deze informatie wordt geïntegreerd in een proces.
- absoluut objectieve informatie bestaat niet.

Nieuwe artikelen van Absoluut

Energetische kwaliteit gevels

De feitelijk gerealiseerde thermische kwaliteit van de gevel krijgt weinig aandacht. Gemeenten kunnen wel bouwvergunning verlenen doch beschikken niet over de mogelijkheden om later de kwaliteit van a…

Thermische meting gevels

De thermische kwaliteit van gevels kan zichtbaar worden gemaakt met infrarood camera’s. Deze instrumenten zijn geschikt voor het bepalen van de thermische stralingsintensiteit. De bijhorende waarden k…

HR++glas en zonne-energie

Ramen met HR++glas zijn zeer gunstig voor de energieprestatie van een gebouw en dus duurzaam. De energie van de zon die door ramen naar binnen komt speelt naast de isolerende kwaliteit een belangrijke…
Eigen methode boekhouden

Eigen methode boekhouden

Wettelijk is bepaald aan welke administratieve verplichtingen bedrijven moeten voldoen. De belangrijkste verplichting is het aanleveren van jaarrekeningen aan de belastingdienst. Met behulp van een sp…

Vingeroefeningen

Vooral Noord-Europese mannen lopen het risico op latere leeftijd te worden geconfronteerd met een knobbel in de handpalm als gevolg van ongewenste groei van bindweefsel onder de huid. Dit verschijnsel…
Schrijf mee!